Søk
Close this search box.

Fjerning av tagging

Fjerning av graffiti er en kritisk del av å vedlikeholde bygningens fasade og omdømme. Graffiti kan være vanskelig å fjerne, spesielt når den har gått ubehandlet i lang tid. Derfor er det viktig å ha en plan for både fjerning og forebygging.

Først og fremst, når det gjelder fjerning av graffiti, er det viktig å identifisere typen av overflate som er rammet. Vi benytter den beste og nyeste teknologien innen fjerning av grafitti.

Har du en fasade eller en overflate som er tilgriset med grafitti? Vi fjerner graffiti fra alle typer overflater og fasader. Ta kontakt i dag.

Grafittifjerning med IBIX sandblåser

For å sikre det beste resultatet når det kommer til grafittifjerning, benytter vi  det beste utstyret til jobben. I et marked hvor det er mange ulike aktører med ulike metoder, kan det være utfordrende å vite hva som er den beste løsningen. Dereksen Trading benytter IBIX sandblåsere til alle grafitti oppdrag ettersom det er uslåelig resultatmessig, den mest effektive, raskeste og økonomiske løsningen.

Tradisjonell vs IBIX

Det er umulig å styre hvor grafitti oppstår, noe som ofte fører til at det ikke er fasiliteter som vann og strøm tilgjengelig hvor grafittien skal fjernes. Dette er en utfordring for tradisjonelle metoder, ettersom de er avhengig av mye mer utstyr og ressurser. Våre IBIX sandblåsere krever mye mindre utstyr og mannskap.

Tradisjonelle grafittifjerningsmetoder benytter ofte høytrykkspyler med damp og kjemikalier. Dette er en tidkrevende prosess ettersom disse midlene må ta tiden til bruk for å trekke ut den uønskede malingen. Det tar lang tid å sette opp og på steder det ikke er innlagt vann og strøm kreves det større ressurser. Dette er ofte i form av en lastebil med en vanntank og aggregat. 

IBIX sandblåsere reguleres gjennom to ulike styringsfunksjoner, trykk og mengde medium som blir sendt ut. Blåseren kan mates med ulike materialer. Dette gjør blåseren meget egnet til å skjerme den originale overflaten. Når det kommer til fjerning av grafitti er dette en stor fordel. 

Graffiti blir påført nesten hva som helst, dette fører til at det er noen overflater som er vanskeligere å fjerne grafittien på enn andre. IBIX sandblåsere justeres enkelt etter hvilken overflate som skal renses. Dette gjør at vi er rustet til å fjerne graffiti fra hva som helst. 

For å begrense lokal forurensing i form av støv fra sandblåsingen, benytter vi ofte vann under sandblåsingen. Dette gjør at det er lettere å kontrollere støvet ettersom støvet binder seg med vannet som gjør det mulig å gjøre grafittifjerning i gater eller områder hvor det er fotgjengere eller biler uten å måtte stenge av et større område. 

Med andre ord, det er betydelig dyrere å benytte tradisjonelle metoder kontra våre metoder med IBIX sandblåser. 

Forebygging

Ut fra våre erfaringer er den beste forebyggingen å fjerne graffiti så fort det oppstår. Terskelen til å gjøre graffiti er høyere ved en ren vegg enn den er ved en vegg som allerede har graffiti på seg. 

For å holde fasader og overflater rene og uten graffiti krever det at veggen blir sjekket regelmessig. Dette har vi avtaler på og holder fasader fri for graffiti året rundt.  Om veggen er tilgriset med grafitti, fjerner vi dette når vi er ute og sjekker. Dette har vist seg at er et tiltak som fungerer meget effektivt samtidig som det opprettholder en ren og pen fasade. 

En av grunnene til at vi har mulighet til å tilby dette er grunnet IBIX maskinene sin effektivitet, mobile konstruksjon og hvor kort tid det tar å sette i gang med maskinen. 

Tradisjonelt vis når det gjelder forebygging av graffiti finnes spesielle graffiti bestandig maling som kan påføres overflaten eller så finnes det også anti-graffiti belegg som kan redusere skadene fra graffiti. Disse beleggene gjør ikke overflaten helt immun mot graffiti, men det blir lettere å fjerne spraymalingen. Dette fungerer kun på overflater som er anvendelig for antigrafitti belegg og overflaten må fortsatt renses om den blir tilgriset.

Ta kontakt med oss i dag om du trenger fjerning av graffiti på ditt bygg eller fasade.