Søk
Close this search box.

Brannskade

Bistand til gjenoppbygging og skadebegrensning av brannskadde hus og bygg. 
Renovering av brannskadde bygg kan være kompleks og tidkrevende. Brannskader kan være alt fra overfladiske skader til skader på konstruksjonen som krever omfattende reparasjon og renovering. Med vår tilnærming kan brannskadde hus og bygg settes tilbake til original stand, raskere og rimeligere.

Kull, sot og lukt kan få det til å se umulig ut, men vi i Derksen Trading har bred erfaring innen feltet. Vi har bistått mange entreprenører og forsikringsselskap innen skadebegrensning. Dette gir ikke minst alle parter en ekstra forsikring for at lukt fjernes i en høyere grad, men også kan mye mer av den originale konstruksjonen gjenbrukes, helt uten demontering. 

Dette gjør at bygg med omfattende brannskader kan reddes og brukes på nytt uten at bygget må rives.

Våre metoder innen skadebegrensning av brannskadde bygg er såpass effektive at skader fra brann fjernes effektivt og kostnadene holdes lav for forsikringsselskapene. 

Dette kan åpne opp for store besparelser enten om det er et næringsbygg eller om det er et hjem. Kostnadene rundt kompensasjon til forsikringstaker, samt at belastningen for de skadelidte reduseres. 

Forkullet treverk, sot og lukt 

Når det har brent i en bygning spres sot og røyk gjennom hele eller deler av bygget. Dette fører til  at sot og lukt fester seg til de fleste overflater. Sot kan også spres gjennom bygget av vann brukt til slukking av flammene. Dette betyr at selv om det kun har brent i en etasje, så kan etasjer under være utsatt for sot renninger, ettersom vannet har tatt med seg sot ned i bygget.

Dette betyr at hele bygget og grunnmuren kan være dekket av sot. Selv om bygget ser, føles og lukter nøytralt, kan det etter renovering fortsatt være fare for at lukt kan gjenoppstå når det er blitt tett og varme settes på. 

Dette finnes det en rekke eksempler på. I så fall må bygningen på nytt rives og renoveres, med alt det medfører. Vår tjeneste er da en billig ekstra forsikring. 

Vi kan ved bruk av forskjellige apparat, blåsemedier, metode, trykk, justering og erfaring oppnå det ønskede resultat uansett overflate. 

Raskt og enkelt

Vi benytter Italienske IBIX® sitt system som heter HELIX®. Dette er et patentert system som i praksis skrur sand/mediekornene i det de er på vei ut av pistolen. Dette gjør at mediet ikke treffer overflaten med et slag som ved vanlig sandblåsing, men med en pussende effekt. På denne måten kan vi med svært høy presisjon kun fjerne skadene på konstruksjonen, og la så mye som mulig frisk konstruksjon være igjen. 

Dette kan eksempelvis være takstoler eller limtredragere som har bærende funksjon. Bærende konstruksjon kan være ekstremt kostbart og tidkrevende å bytte ut. Eksempelvis at tak må demonteres for å få tilgang. Her kan vi kutte kostnader og tidsbruk ned til brøkdeler. 

Skadevurdering 

Først og fremst er det avgjørende å ha en grundig vurdering av skadene før reparasjonsprosessen kan begynne. Dette gjøres oftest sammen med entreprenøren forsikringsselskapet har leid inn til å renovere bygget, samt takstmann. Her går vi gjennom sammen sjekke for synlige og for skjulte skader som kan ha oppstått i vegger, tak og gulv. Vi stiller med en profesjonell inspeksjon som hjelper til å fastslå skadeomfanget og hva som må gjøres for å stille huset eller bygget tilbake i original tilstand.

Spesialister innen overflatebehandling. 

Enten om det er lukt, sot eller røyk som er problemet så er vi klare for å bistå og hjelpe deg med ditt bygg sin brannskade. Med vår lange erfaring og ekspertise kan du være trygg på at du har kommet til rett sted for å tilbakestille byggets egenskaper. 

Ta kontakt i dag om du trenger hjelp med brannskade i ditt hus eller bygg.